Sep 2, 2011

Intermezzo

O čem tenhle blog je? Asi bych takovou otázku taky položil, po tom co bych viděl a přečetl si těch několik videí a textů, co jsem tady minulý týden publikoval. Především, jedná se o první pokusy, jak uchopit něco, s čím jsem se nedávno setkal a co mě tak uhranulo, že jsem se rozhodl tomu věnovat kus svého volného času. Tím je fenomén UNBOXINGu. Co to je? K tomu doporučuji překlikat na začátek blogu a přečíst si první text. Zde se dozvíte všechno: jak myšlenka založit blog vznikala a proč jsem si vybral právě UNBOXING i proč se tenhle blog jmenuje Třetí skupina předmětů. Co jsem ale nenapsal a co je důležité vědět – jak tenhle blog funguje. Každé video a text zde zavěsím každých čtrnáct dní. Ještě nevím přesně kdy, ale doufám že postupem času si navyknu na nějaký pravidelný režim, v kterém zde budu fungovat. Co je ale důležité, pokaždé si budete moci pustit UNBOXINGové video z Youtube a přečíst přiložený text; takové krátké literární útvary, něco mezi fejetonem, povídkou a esejem. Pokusím se v nich přiblížit tématu, o čem vlastně fenomén UNBOXINGu je. To, jak si každý z nás snaží vylepšit, či potvrdit svou pozici ve společnosti. Chci vytvořit prostor plný asociací, v němž bude možné na chvíli zahlédnout potřeby, které nás nutí něco vlastnit. Chtěl bych je mezi myslí a prsty na klávesnici chytat a na ploše monitoru osahávat. Tenhle blog by měl být tedy místem setkávání představ, které se různě kříží, překrývají, srážejí i odpuzují. Snad naleznu něco, co by se přiblížilo tomu, co je tak jasné a zřejmé.