Nov 17, 2011

Presentace blogu proběhla 14. listopadu na Vysoké škole umělecko průmyslové, v takzvané 207-čce.

Foto Ivera Schovancová, Viktor Čech a především Alexandra Vajd.