Nov 18, 2012

Dále již na : KONFRONTACNICTENI.BLOGSPOT.CZ

Závěr


Prolog

Před měsícem skončila série konfrontačních čtení v Hunt Kastner Artworks, a tak končí i tenhle blog. Abych ho nějakým rozumným způsobem uzavřel, rozhodl jsem se napsat závěrečný text, v kterém jasně popíši o co jsem se poslední rok a čtvrt snažil a jak se mi to povedlo. Dostal jsem se asi do půlky textu a pak jsem s ním přestal. Opakoval jsem v něm věci, které jsem zde již publikoval; nic nového. Pouze jsem tímhle psaním prodlužoval agonii rozloučení, oddaloval konec tohohle virtuálního vývěstníku. Takže, nakonec zde vkládám tři VYSVĚTLENÍ ke třem termínům, vztahujících se k fyzickému výstupu z blogu; tedy k akcím z Hunt Kastner. A vlastně tím již uvozuji svůj nový blog KONFRONTAČNÍ ČTENÍ, kde se budu již konkrétně zabývat jednotlivcem a kybernetickým prostorem.

Konfrontační čtení: Fyzická akce umožňující vzniknout nepříjemné a esteticky nepoddajné situaci veřejným předčítáním textů z internetu.

Montáže: Většina textů v tomto blogu se jmenuje Text č... Některé z nich se ale spíše podobají montážím. Jsou složeny z youtube videí a z textů a fotografií nalezených v tomto kybernetickém prostoru. Slouží k realizaci konfrontačních čtení.

Vystupování: Začínám používat tento termín místo termínu PERFORMANCE. Odkazuje nejen k danému uměleckému médiu, ale i k lidskému jednání. Jedná se o dobrovolnou či nedobrovolnou participaci na konfrontačních čteních.